Pludselig sker der noget !

Vi troede, at vi ville gå igang med at bygge kort tid efter, vi flyttede til Snaptun i april 2017. Nu var der gået mere end et år, så det virkede helt uvirkeligt, men endelig var vi rent faktisk igang !

Første skridt : Mathias fra Hjarnø trimmede grunden, Morten fra Glud jævnede, hvor huset skulle stå og spredte grus ud. Nu var vi klar til skruerne.

Tirsdag morgen kl 7:30 sejlede vi med færgen til Hjarnø for at opmåle vores hus + tre meter rundt. Kaya blev sat på skolebussen, mens Elsa fik lov til at komme med over for at hamre pælene i. På vej til børnehaven så vi Morten Sønderskov køre fra Glud med sin randegraver til Snaptun for at sejle over til Hjarnø og gøre vores grund klar. Det øverste muldlag blev fjernet og grus fordelt ud, hvor vores hus skulle stå. Stilladset var kommet, og ingenøren havde lavet de sidste beregninger. I ugen efter skulle landmåleren måle huset op, og så ville det vildeste ske. Det som vi havde ventet på så længe! Vores fundamentskruer skulle sættes i.

Det ville virkelig blive en særlig dag, når skruerne endelig skulle i.

Det havde været en dyr post på vores budget, og tilbage i vinter måtte vi faktisk opgive ønsket om skruerne og nøjes med et mere traditionelt fundament af beton. Alligevel lykkedes det Dennis og Stine fra Træværk at finde plads til skruerne i vores budget. Det glædede os meget!